Udbytteskat til USA underkendt af EU-Domstolen

EU-Domstolen har i torsdags underkendt polske udbyttebeskatningsregler til en amerikansk investeringsforening.

I Polen var polske investeringsforeninger fritaget for beskatning, mens udenlandske investeringsforeninger blev pålagt kildeskat af udbytter fra polske selskaber.

Dette var i strid med kapitalens fri bevægelighed.

Dommen er således interessant, fordi den omfatter investeringsforeninger uden for EU’s grænser, da investeringsforeningerne er omfattet af kapitalens fri bevægelighed.

Den amerikanske investeringsforening var ikke en UCITS, hvilket ikke udelukkede den fra at være sammenlignelig med polske investeringsforeninger, hvilket dog skulle undersøges nærmere af den polske domstol, der havde stillet spørgsmålene.

Til brug for sammenligningen af den amerikanske investeringsforening kunne de polske skattemyndigheder indhente information via den polsk/amerikanske dobbeltbeskatningsoverenskomst samt OECD’s og Europarådets bistandskonvention.

Det skulle afklares af den polske domstol, om den mekanisme til udveksling af oplysninger efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten og bistandskonventionen, faktisk ville kunne gøre det muligt for de polske skattemyndigheder at efterprøve de oplysninger, som skulle fremlægges af den amerikanske investeringsforening.

Dommen kan læses her.

14/04/2014

Videre læsning

Sager
Artikler
Nyheder