Spansk mineralolieafgift i strid med cirkulationsdirektivet

EU-Domstolen har i dag afsagt en dom, hvorefter en spansk afgift på detailsalg af mineralolier var i strid med Cirkulationsdirektivet.

Hovedspørgsmålet i sagen var, om afgiften forfulgte et særligt beskyttet formål.

Domstolen udtalte, at såfremt en afgift skal kunne forfølge et beskyttet formål, skal provenuet af afgiften:

“anvendes på at nedbringe de sociale og miljømæssige udgifter, der er særligt forårsaget af forbruget af mineralolier, som er pålagt nævnte afgift på en sådan måde, at der er en forbindelse mellem anvendelsen af afgiftsprovenuet og den pågældende afgifts øjemed.”

I den spanske sag skulle indtægterne fra mineralolieafgiften anvendes på generelle sundhedsudgifter og ikke på dem, der er særligt forårsaget af forbruget af afgiftsbelagte mineralolier. Dette var ikke tilstrækkeligt.

Dommen kan læses her.

27/02/2014

Videre læsning

Sager
Artikler
Nyheder