Retningslinjer for samarbejde med store virksomheder

SKAT har netop offentliggjort retningslinjer for samarbejdet med de største virksomheder i Danmark, som håndteres i projektet vedr. “Tax Governance”. Retningslinjerne er gældende fra 1. april 2014.

Tax Governance konceptet er i korte træk et tillidsbaseret samarbejde mellem SKAT, den enkelte virksomhed (koncern) og evt. rådgiver baseret på virksomhedens individuelle og konkrete forhold.

Ved det udvidede samarbejde får virksomheden én direkte indgang til SKAT via Tax Governance-manageren. Tax Governance-manageren har ansvaret for koordineringen internt hos SKAT vedrørende virksomhedens forhold. Tilsvarende udpeges der en kontaktperson hos virksomheden, som er SKATs indgang til virksomheden.

Via samarbejdet har virksomheden mulighed for at få kendskab til SKATs holdning til konkrete skatte- og/eller afgiftsmæssige spørgsmål og derved få minimeret fremtidige risici, herunder:

– Hurtig stillingtagen til specifikke skatte- og afgiftsspørgsmål ved såvel gennemførte som påtænkte dispositioner.
– Løbende dialog med SKAT, hvor virksomheden får mulighed for at få drøftet problemstillinger før fristen for indgivelse af selvangivelsen, momsangivelsen mv.
– Minimering af sandsynligheden for at virksomheden udsættes for traditionel kontrol af tidligere år.
– Virksomhederne orienteres om SKATs offentliggjorte indsatsområder, der kan have betydning for virksomheden.
– Spørgsmål afklares “in real time” og ikke flere år bagud i tid.

SKAT vil udvælge et antal virksomheder, der tilbydes at indgå i Tax Governance konceptet. Virksomheder kan anmode om at indgå i Tax Governance konceptet, men det er stadig SKAT der afgør, om dette er muligt.

Udvælgelsen sker ud fra en samlet vurdering af størrelse, samt SKATs vurdering af virksomhedens vilje og evne til at efterleve den aktuelle lovgivning. Desuden vurderes ledelsens ønske om og vilje til at indgå i et samarbejde med SKAT.

SKAT vil efter en årrække – senest i 2018 – foretage en overordnet evaluering af hele Tax Governance konceptet.

Retningslinjerne kan læses her.

05/04/2014

Videre læsning

Sager
Artikler
Nyheder