Maskeret udbytte ikke omfattet af TP-ligningsfrist

En skatteyder var eneanpartshaver i et selskab, der havde afholdt udgifter til køb af vinduer til skatteyderens private bopæl.

SKAT fandt, at skatteyderen skulle beskattes værdien af vinduerne som maskeret udlodning.

Skatteyderen gjorde gældende, at ansættelsen var foretaget for sent, da han ikke var omfattet af den forlængede ligningsfrist i ligningslovens § 26, stk. 5., hvilket Kammeradvokaten modsætningsvist procederede på.

Byretten gav skatteyderen medhold med følgende begrundelse:

De omhandlede fakturaer bilag G og H er stilet til [selskabet], der også har betalt disse, men det forhold at fakturaerne rettelig skulle have været betalt af [skatteyderens hustru] og således rettelig skulle beskattes som udlodning hos [skatteyderen], medfører ikke at selve købet af vinduerne er en transaktion mellem [skatteyderen] og hans kontrollerede selskaber, jf. Skattekontrollovens § 3 B.

Læs hele dommen her.

09/01/2014

Videre læsning

Sager
Artikler
Nyheder