GA-udtalelse vedr. kapitalens fri bevægelighed

Generaladvokat ved EU-domstolen, Jääskinen, har i dag offentliggjort forslag til afgørelse i en hollandsk sag vedrørende angiveligt diskriminerende regler om kildeskat på udbytte. Diskriminationen vedrører udbytte, der udloddes til selskaber med hjemsted i De Hollandske Antiller, der behandles forskelligt fra udbytte, der modtages af selskaber med hjemsted i Holland.

Forslaget vedrører spørgsmålet om, hvorvidt De Hollandske Antiller er et tredjeland i henhold til reglerne om kapitalens fri bevægelighed samt fortolkning af reglens stand still-bestemmelse.

Forslaget til afgørelse kan læses her.

16/01/2014

Videre læsning

Sager
Artikler
Nyheder